Cholesterol

Cholesterol is een vetachtige stof dat in ieder lichaam nodig is. Sommige mensen hebben een verhoogd cholesterol. Dit kan een erfelijk factor zijn, maar vaak is het een gevolg van een verkeerd eetpatroon. Ons lichaam kan zelf cholesterol aanmaken, dit gebeurt in de lever. Daar worden cholesterol en triglyceriden (ook een vetachtige stof) verpakt tot vetbolletjes.

Er worden 2 soorten cholesterol gevormd:

  1. de gunstige (HDL) en
  2. de ongunstige (LDL) vorm.

De ongunstige vorm verhoogt de kans op hart- en vaatziekten doordat het cholesterol naar de organen vervoert. Terwijl de gunstige vorm dit voorkomt door het teveel aan cholesterol in de organen af te voeren naar de lever. Cholesterol komt ook ons lichaam binnen via ons voedsel, waarbij geen onderverdeling gemaakt kan worden tussen HDL en LDL. Een teveel aan verzadigd vet in de voeding kan een verhoging van het cholesterolgehalte veroorzaken. Daarom is het belangrijk de hoeveelheid vet, met name verzadigd vet te beperken.

Producten die van nature cholesterol bevatten zijn:

  • eidooier
  • orgaanvlees
  • schaal en schelpdieren, zoals garnalen

Een te veel aan cholesterol in de voeding verhoogt de kans op hart- en vaatziekten.

Functionele margarine

Het LDL en totaal cholesterol kunnen circa 10% verlaagd worden als 3 sneetjes brood per dag besmeerd worden met plantensterol bevattende margarine, zoals Benecol en Becel Pro.activ. Ook zal men dan van dergelijk gemanupulerde voedingsmiddelen 1 maal daags een glas melk en 1 bekertje yoghurt moeten gebruiken om zo het optimale effect te kunnen bereiken. Daarentegen kunt U ook gebruik maken van 1 drinkbekertje ( 60 ml) van dergelijke producten om zo de optimale hoeveelheid plantensterolen binnen te krijgen. Na 3 weken is het effect reeds meetbaar.

Statines en plantensterolen zouden elkaars werking versterken.

TIPS:

  • Neem daarom niet meer dan 2 eidooiers per week.
  • Neem niet vaker dan 1 keer in de twee weken orgaanvlees of garnalen.

 

Wat zeggen de waarden over uw bloedcholesterol

BloedcholesterolCategorie
<5Normaal
5-6.4Licht verhoogd
6.5-7.9Verhoogd
>8Sterk verhoofd

Gewenste waarde
Totaal cholesterol< 5.0
Triglyceriden< 2.5
HDL - mannen> 0.9
HDL - vrouwen> 1.1
LDL< 3.5

Meer weten over normaal- en streefwaarden? Klik hier.

Het totaal cholesterol zegt niet veel. De samenstelling ervan is belangrijker. Persoon X die een totaal cholesterol van 6 heeft kan er slechter aan toe zijn dan persoon Y met een totaal cholesterol van 7. Het kan namelijk zijn dat persoon X een hoger percentage LDL heeft

De diëtist is met U in staat om Uw gebruikelijke voeding aan te passen, zodanig dat de ingenomen hoeveelheid cholesterol wordt beperkt, Uw vezles worden verhoogd en wellicht de inname van plantensterolen wordt ge-optimaliseerd.