Vergoedingen

Dieetadvies in basispakket

Per 1 januari 2013 zit dieetadvies weer in het basispakket van de zorgverzekering. Voor 3 behandeluren per kalenderjaar. Daarnaast kan het zo zijn dat u nog aanspraak kunt maken op vergoeding vanuit  uw aanvullende verzekering.
Heeft u een aanvullende verzekering bij een zorgverzekeraar, dan kunt u misschien deze kosten vergoed krijgen. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. U kunt dit ook navragen bij uw zorgverzekeraar. Wilt U weten of Uw aanvullende verzekering de diëtist vergoedt klik dan op https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx voor de tabel met vergoedingen.
Er geldt wel een uitzondering voor mensen die lijden aan COPD, diabetes of een risico hebben op hart- en vaatziekten en hiervoor multidisciplinaire gecoördineerde zorg ontvangen. Dit is wel afhankelijk van wie Uw huisarts is en hij/zij aan deze zorg deelneemt. Via ELZHA: www.elzha.nl  kunt U hier meer informatie over krijgen.  Zij ontvangen vanaf 2013 wel de vergoeding voor dieetadvies buiten de basisverzekering om.
Hier in Wassenaar bestaat er multidisciplinaire zorg , waar ook de Diëtisten Praktijk Wassenaar deel van uit maakt, samen met de huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, fysiotherapeut en andere zorgverleners.

Voor wat betreft COPD kunt u met een verwijzing van de huisarts ook in aanmerking komen voor vergoeding als er sprake is van multidisciplinaire zorg.

 

Indien Uw zorgverzekering geen vergoeding geeft of als U als particulier gebruik wilt maken van de diëtist dan kunt U toch gebruik maken van de adviezen door de diëtist tegen de volgende tarieven:

Eerste Consult€ 90,-
Tweede Consult€ 30,-
Vervolg Consulten€ 15,-
Afsluitend Consult€ 30,-
Telefonisch Consult€ 15,-