Cholesterol

Cholesterol is een vetachtige stof dat in ieder lichaam nodig is. Sommige mensen hebben een verhoogd cholesterol. Dit kan een erfelijk factor zijn, maar vaak is het een gevolg van een verkeerd eetpatroon. Ons lichaam kan zelf cholesterol aanmaken, dit gebeurt in de lever. Daar worden cholesterol en triglyceriden (ook een vetachtige stof) verpakt tot vetbolletjes.

Er worden 2 soorten cholesterol gevormd:

De ongunstige vorm verhoogt de kans op hart- en vaatziekten doordat het cholesterol naar de organen vervoert. Terwijl de gunstige vorm dit voorkomt door het teveel aan cholesterol in de organen af te voeren naar de lever. Cholesterol komt ook ons lichaam binnen via ons voedsel, waarbij geen onderverdeling gemaakt kan worden tussen HDL en LDL. Een teveel aan verzadigd vet in de voeding kan een verhoging van het cholesterolgehalte veroorzaken. Daarom is het belangrijk de hoeveelheid vet, met name verzadigd vet te beperken.

Producten die van nature cholesterol bevatten zijn:

Een te veel aan cholesterol in de voeding verhoogt de kans op hart- en vaatziekten.