Vergoedingen

Dieetadvies in basispakket

Het dieetadvies zit in het basispakket van de zorgverzekering. Voor 3 behandeluren per kalenderjaar. Daarnaast kan het zo zijn dat u nog aanspraak kunt maken op vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

Heeft u een aanvullende verzekering bij een zorgverzekeraar, dan kunt u misschien deze kosten vergoed krijgen. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. U kunt dit ook navragen bij uw zorgverzekeraar. Wilt U weten of Uw aanvullende verzekering de diëtist vergoedt, klik dan op https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx voor de tabel met vergoedingen.

Er geldt wel een uitzondering voor mensen die lijden aan COPD, diabetes of een risico hebben op hart- en vaatziekten en hiervoor multidisciplinaire gecoördineerde zorg ontvangen. Dit is wel afhankelijk van wie Uw huisarts is en hij/zij aan deze zorg deelneemt. Via hadoks: www.hadoks.nl kunt U hier meer informatie over krijgen. Zij ontvangen wel de vergoeding voor dieetadvies buiten de basisverzekering om.

Hier in Wassenaar bestaat er multidisciplinaire zorg, waar ook de Diëtisten Praktijk Wassenaar deel van uit maakt, samen met de huisarts, praktijkondersteuner, diabetesverpleegkundige, fysiotherapeut en andere zorgverleners.