Ondervoeding

Wat is Parkinson?

De ziekte van Parkinson (ZvP) is een hersenziekte waarbij zenuwcellen vooral, maar niet uitsluitend de zenuwcellen van de substantia nigra (“zwarte stof”), langzaam afsterven (degenereren). Wanneer de verschijnselen van de ziekte door andere oorzaak ontstaan praten we over Parkinsonisme.

Diagnose

De diagnose wordt niet altijd in de eerste fase van de ziekte vastgesteld. De ziekte van Parkinson is zeer complex. Het kan betrekking hebben op het bewegingssysteem, mentaal, sensorisch: reuk en minder goed zien, pijn, stem en spraak, darmen, huid en slaap.

Symptomen

Voedingsgerelateerde problemen bij de ZvP zijn: – onbedoeld gewichtsverlies en/of ondervoeding. Vaak ontstaat gewichtsverlies al een aantal jaren voordat de diagnose ZvP wordt gesteld. Het gewichtsverlies neemt toe met de progressie van de ziekte, bij motorische veranderingen en minder goede respons op de behandeling; – obstipatie. Dit komt bij 30-35 % van de patiënten met de ZvP voor. Obstipatie kan leiden tot een niet voorspelbare opname van de medicijnen. Het geeft de patiënt ook veel ongemak; – effectiviteit medicatie in relatie tot de voeding. Eiwitten kunnen zowel bij opname in de darm als bij de passage van de bloed-hersenbarrière een competitie aangaan met levodopa en daarmee het effect van levodopa remmen; – ongewenst gewichtstoename. Dit kan plaatsvinden door een disbalans in verbruik en inname, maar het kan ook een bijwerking zijn van de behandeling met dopamine-angonisten; kauw- en slikstoornissen; vertraagde maaglediging; tekorten aan vitaminen en mineralen

Wat is de rol van de diëtist?

De diëtist geeft voedings- en dieetadviezen met als doel om de voedingstoestand en het gewicht zo goed mogelijk in balans te brengen. Obstipatie te verminderen en ook de opname van levodopa en andere medicijnen te verbeteren

Belangrijk is om te individualiseren; bij niet iedereen hoeft het dieet heel streng te zijn!