Leefstijl

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)


Bij een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) willen we de mensen bereiken die wat aan hun leefstijl willen doen om gezonder te worden: gewichtsdaling, meer bewegen, meer ontspannen, minder alcohol.
Om dit daadwerkelijk te kunnen bereiken zijn gedragsveranderingen nodig. Met behulp van de fysiotherapeut, de diëtist en de leefstijladviseur kunt u in een periode van 2 jaar dit bereiken.

Dorine Wentrup is leefstijl coach voor het GLI "SLIMMER" programma.
Daarnaast zijn Twan Plasmans en Dorine Wentrup ook als diëtist betrokken bij deze GLI. Wij werken samen met de Fysiotherapiepraktijk Gezondheidscentrum binnen deze GLI

GLI SLIMMER programma

Het GLI SLIMMER programma duurt 2 jaar en bestaat uit een deelprogramma voeding, bewegen en gedragsbehoud. Het programma omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Deelnemers worden begeleid naar lokaal beweegaanbod en ondersteund door terugkommomenten (onderhoudsfase). Onderwerpen die aan bod komen zijn:

De uitvoering is in handen van zorgverleners (huisartsenpraktijk, leefstijl coach, diëtist en fysiotherapeut/oefentherapeut) en lokale beweegprofessionals.

Gedragsverandering en gedragsbehoud

Het bevorderen van een duurzame gedragsverandering naar een gezonde leefstijl staat centraal in het SLIMMER programma. Hiervoor worden verschillende methoden en technieken ingezet om deelnemers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij hun leefstijlverandering.


Doelgroep

GLI SLIMMER richt zich op volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) en een verhoogd risico op type 2 diabetes of hart- en vaatziekten of aanwezigheid van hart- en vaatziekten, type 2 diabetes, slaapapneu of artrose, en op volwassenen met obesitas (BMI 30-40), die in staat zijn een leefstijl programma te volgen. Verwijzing vindt plaats via de huisartsenpraktijk.


Voelt U er wat voor om deel te nemen aan een dergelijk programma , dan kunt U contact opnemen met uw huisarts of u voor een verwijzing in aanmerking komt. Zo ja, dan volgt er een intake gesprek bij de diëtist waarna wordt bepaald of u daadwerkelijk kunt meenemen aan het programma.