Oncologie

De diëtist speelt een centrale rol bij de kankerpatiënt, wanneer er vragen zijn over voeding. Wat is nu het beste om te eten? De diëtist is de aangewezen persoon om de kankerpatiënten bij te staan tijdens de behandeling van kanker. De diëtist kan zo tegengas geven aan de brij aan ongefundeerde informatie op bijvoorbeeld internet.

Het onlangs verschenen rapport Ondervoeding bij kanker concludeert onder meer dat de diëtist een centrale rol dient te spelen in de behandeling van ondervoeding bij kanker. Specifieke voedingsaanbevelingen voor mensen die kanker hebben gehad om het risico op terugkeer van kanker te verkleinen , zijn er niet. Hier moet nog onderzoek naar gedaan worden. Wel is het belangrijk om dan een volwaardige voeding te gebruiken. Een hoog percentage kankerpatiënten kampt met overgewicht bij diagnose. Soms kan het overgewicht zelfs toenemen tijdens de behandeling. Ook dit verdient de aandacht van de diëtist en andere zorgverleners. Ook kan er tijdens de behandeling verlies van spiermassa optreden. Een aangepaste voeding kan er op gericht zijn dit te beperken.