Ondervoeding

Nederlanders worden steeds dikker. Vier op de tien inwoners kampen met overgewicht, waarvan een kwart ernstig overgewicht heeft. Van de kinderen is momenteel 14% te zwaar. Nederlanders eten te veel en te vet. En dus telt ons land 2,4 miljoen te dikke mannen en 2,2 miljoen te zware vrouwen.

Zet de huidige ontwikkeling zich door dan zal in 2018 bijna 20% van de mensen last hebben van ernstig overgewicht (obesitas). Dit percentage komt overeen met wat momenteel geldt voor de Amerikaanse bevolking. Deze gegevens zijn gebaseerd op lengte en gewicht (Quetelet index of BMI). Volgens een meting van TNO op basis van de taille is zelfs bijna de helft van de bevolking te dik. Klik op de links rechts voor meer statische gegevens over overgewicht.

Overgewicht kan nadelige gevolgen voor uw gezondheid veroorzaken, zoals bijvoorbeeld hart- en vaat ziekten, gewrichtsklachten, kortademigheid, ontwikkeling van diabetes mellitus en algemene vermoeidheid.

De Nederlandse Hartstichting en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) hanteren de Quetelet Index (QI, ook wel Body Mass Index, BMI, genoemd) voor het meten van overgewicht. Het gaat daarbij om de verhoudingsmaat tussen lengte en gewicht.

Als u overgewicht heeft kunt u bij de diëtist terecht om verantwoord af te vallen. Een gemiddelde gezonde manier van afvallen is om ½ tot 1 kilo per week af te vallen (sommige mensen vallen in het begin wat meer af).

De diëtist bespreekt samen met u uw voeding en afhankelijk van de indicatie, uw wensen en gewoonten probeert ze dan een zo goed mogelijk voedingsplan op te stellen. Bij het opstellen van uw dieet houdt de diëtist voornamelijk rekening met het verminderen van de vetten in de voeding. Ook zal de diëtist u adviseren minder calorieën in te nemen ( door vet te beperken zal uw voeding al aanzienlijk minder calorieën bevatten) en de hoeveelheden suiker en alcohol te beperken.

Naast een gezonde voeding is beweging essentieel bij het afvallen. Als u beweegt verbruikt u meer energie, verliest u vetweefsel en ontwikkelt u uw spieren. Naast het opstellen van uw voedingsplan zal de diëtist u veel adviezen en praktisch tips geven . Hierdoor krijgt u meer kennis en inzicht in bijvoorbeeld bepaalde producten waardoor u ook zelf variatie in uw dieet kan aan brengen. Tevens zal de diëtist ingaan op de voor U moeilijke momenten en deze met U bespreken.

Ook het Voedingscentrum is begonnen met een meerjarencampagne ‘Maak je niet dik!’ gericht op preventie van overgewicht. Het gevaar van overgewicht schuilt in het kilootje per jaar dat er ongemerkt bij komt en de risico’s die dit kan opleveren voor je gezondheid. De campagne ‘Maak je niet dik!’ is niet gericht op afvallen, maar op het behouden van een gezond gewicht door middel van een goed eetpatroon én meer bewegen.